Uwaga - zmiany formularzy

Od 16.05.2020 obowiązuje nowy Regulamin Rekordów Polski. Wprowadza on przede wszystkim nowy formularz zgłoszenia - znajduje się on na końcu pliku.
Zgłoszenia nowych rekordów na formularzach FAI nie będą już przyjmowane!

Wprowadzony również został nowy formularz zgłoszenia lotu warunkowego.